Het Tjeukemeer

Ongeveer 500 meter gelegen van onze camping is een prachtig meer, waar het mogelijk is uw boot aan te leggen. Verder is er nog een mooi strand om te kunnen zwemmen en er is ook een hondenstrandje waar u ook met de hond mag gaan zwemmen. 

Het Tjeukemeer is het grootste binnenmeer van de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt in de Zuidwesthoek in de gemeente De Friese Meren, op de grens van de voormalige gemeenten Lemsterland en Skarsterlân. 

Het meest westelijke deel van het meer wordt doorsneden door de snelweg A6. Aan de westzijde liggen verder ook De Wiel en de Follegasloot, de laatste vormt de verbinding met het Prinses Margrietkanaal. Aan de noordzijde liggen de Scharsterrijn en het Zandwater, en aan de oostzijde de Broeresloot. De oppervlakte van het meer is ca. 22 km².

Aan het Tsjûkemar, bij het gemaal van Echten, staat het standbeeld van Tsjûke en March. Bij dat standbeeld wordt een tekst vermeld, dat het ontstaan van het Tsjûkemar verklaart. Er zijn twee lezingen. In de eerste lezing lopen twee boerinnen terug van het melken naar huis. Nadat ze een brandje ontdekten weigerde de boerin, die de melk droeg, de brand te blussen. De ander schold haar uit voor Tsjûke, een hondennaam. De naam is een eigen leven gaan leiden en zou gebruikt zijn voor het later ontstane meer. In de tweede lezing raakten twee zusjes elkaar in de rook van een brand kwijt. Zij bleven naar elkaar roepen: "Tsjûke" en "March", hun stemmen bleven nog lang hoorbaar en vormden aaneengeklonken Tsjûkemar. Het verhaal komt voor in De Held en de Draek door Ype Poortinga (1910-1985). Tevens doet het verhaal de ronde dat het Tjeukermeer vroeger is vernoemd naar de Brabantse held Tjeuke uit het pittoreske Berlicum. Echter, vele Friezen twijfelen aan de echtheid van dit verhaal.

Het Tjeukemeer is niet overal even diep. Vooral het noordoostelijke gedeelte is erg ondiep, minder dan een meter. In het meer liggen de eilanden Tsjûkepolle, Marchjepolle en Ganzetippe. Rond het meer liggen de dorpen Echten, Echtenerbrug, Rohel, Delfstrahuizen, Oosterzee en Oldeouwer. De gezamenlijke dorpskern van Echtenerbrug en Delfstrahuizen vormt de belangrijkste kern.